top of page
unio-300x207.png
At the Library

A TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001 projekt „A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában” 

A TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001 projekt „A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában” Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumvezetői és a győri Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér szakmai megvalósításért felelős konzorciumi partneri együttműködésében valósul meg. A pályázat 2018. december 1-től 2023. szeptember 30-ig tart.

A projekt átfogó célja Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén kijelölt 11 célterületen a helyi közösségek identitásának, kohéziójának, Győrhöz, illetve az adott városrészhez való kötődésének erősítése.  Az 540 millió forintból megvalósuló projekt további célja a közösségi élet fellendítése, minőségi javítása, a közösségi szerepvállalás erősítése és a városrészek élhetőbbé tétele. 

A győriekre jellemző a lokálpatriotizmus, amely az erős helyi közösség alapja. Fontos, hogy ezt a helyi identitást ápoljuk, fejlesszük, és továbbadjuk a fiataloknak is. Ehhez elengedhetetlen történelmünk, kultúránk, értékeink ismerete, valamint az egymással való együttműködés és a közös élmények átélése a közösségi programok által.

A projekt segítségével nem csak a város, de a városrészek közösségeinek erősítése is előtérbe kerül egy aktív, cselekvő és egymást segítő helyi társadalom működésének érdekében. A projekt részcélja Győr városában olyan közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása – valamint a folyamatokat támogató szervezeti, technikai, módszertani és humánerőforrás fejlesztés – melyek eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését. 

Emellett kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, térséghez való kötődés. Erősödik a társadalmi aktivitás, a közösségi együttműködés.

S bár Győr gazdag kulturális és közösségi infrastruktúrában és programokban, sportolási lehetőségekben – fontos lenne a helyi identitást formáló programok bővítése, a lakosság kultúrára való vágyának növelése, valamint a városrészek életében való szerepvállalásuknak fokozása. Ehhez bővíteni kell a kulturális kínálatot a városrészek hagyományait és történelmét felölelve. Hangsúlyozni kell a fiatalok szerepét is: bevonásuk elengedhetetlen a projekt sikerességéhez. Részt kell venniük a művészeti tevékenységekben, alkotófolyamatokban, közösségi életben, valamint kulturális programokban.

bottom of page